tirsdag 7. oktober 2014

Har du spørsmål til ordføraren?

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYT42b75bfQyLIaqkhBT3r2YG_DSuUmL6WZm6diz7-UqKt2HK6


 


        Ordførar Hilde Alice vert å treffe på Tokke bibliotek

fylgjande onsdagar fram mot jol:

15. oktober, 5. november, 12. november

og 3. desember klokka 18-20

Har du saker du ynskjer å ta opp eller innspel å koma med? – eller rett og slett bare vil ta ein prat?

Kom innomJ

 

Kaféen er open kvar onsdag kl. 17-20

Biblioteket har aktuelle og nye bøker!

Velkomen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar