lørdag 14. april 2012

BIBLIOTEKA SIN BESTE VEN?

Mikromark 3 -Biblioteka sin beste ven.

Biblioteka i Vest-Telemark er no klare for omlegging til nytt biblioteksystem, frå Mikromarc til Aleph og så til Mikromarc att.

Denne nye versjonen er imidlertid heilt ulik den vi bruka på 90-talet, som var ein DOS versjon. Auka bruk av digitale og mobile tenester  har ført til rask utvikling av biblioteksystema.

Mikromarc 3 tar omsyn til dette, og brukar aktivt sms og e-post til å sende meldingar til lånarane. Fornyingar direkte frå mobiltelefon vil bli implementert. Det same vil katalogsøk og reserveringar av titlar eller eksemplarar.

Ny programvare er lasta ned på biblioteka sine PCar. Kurs for dei tilsette startar måndag 16.04. Det vil bli stengt  enkeltdagar ved nokre av biblioteka på grunn bemanningsproblem ved kursverksemnda,  og det vil bli stengt ved konvertering av data. Desse dagane vert gjort kjend i VTB.Vår leverandør er Bibliotekenes IT-senter og dei beskriver vår nye programvare slik:
”Mikromarc 3 er et integrert, komplett biblioteksystem, spesielt utviklet med tanke på de ulike utfordringene i forskjellige typer bibliotek, fra de største folke- og fagbibliotekene til de minste skolebibliotek. Med 20 års erfaring fra Mikromarc 1 og Mikromarc 2, og over 2000 installasjoner har vi tatt med oss kunnskap og de beste idéene inn i en ny teknologisk verden, der kommunikasjon, åpenhet og fleksibilitet er nøkkelord.tadig flere bibliotek jobber i en eller annen form for fellesbase, enten det er interkommunalt samarbeid eller samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Dette setter store krav til oppbyggingen av en database, noe vi har tatt hensyn til i vårt utviklingsarbeid.”

Anne Brit Borgen
Kviteseid folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar