mandag 19. mars 2012

Internasjonal poesidag 2012


21. mars er den offisielle POESIDAGEN og diktet som uttrykksform blir feira verda over, også her på bloggen. Vi markerar dagen med eit dikt av Aslaug Vaa.
Blå Kveld

Med’ skogen tek
dei mange ord
og svæver dei i blund

Ein dråpe dogg
ber jordis saft
til nattfiolens munn

Ein hond av nott
eit hjartans bod
legg meg i jordis fang

Å fader vår
du som er jord
lær meg din viljes gang!


VERDENS POESIDAG
* Verdens poesidag blei lansert av UNESCO i 1999 og har sidan blitt feira 21. mars kvart år.
* Føremålet med dagen er å promotere lesing, skriving, publisering og undervisning i poesi over heile verda..
* Les UNESCO sine websider  i høve poesidagen. 


Anne Brit Borgen
Kviteseid folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar