torsdag 2. september 2010

Hjelp ved bruk av sosiale medier.

Sosiale medier er ein stadig meir vanleg reiskap også innanfor det offentlege. Vegen frå "sosial tumleplass til profesjonell arena" kan vere ukjent for mange av oss.

For å møte kunnskapsbehovet om denne nye kommunikasjons- og samarbeidsarenaen har Difi skrive ein vegleiar som ligg ute til høyring.

1 kommentar:

  1. Denne artikkelen hadde eg tenkt skulle bli publisert på sida: Bibliotekfagleg, men dengang ei.

    SvarSlett